Landsmøde

Landsmøde 2021 - til dig der er tilmeldt

Her finder du dokumenter som har relevans for din deltagelse på landsmødet. Siden bliver løbende opdateret

Praktiske oplysninger
Se sted, tidsplan mv her
Skole og Forældre har fokus på at afvikle et corona-sikkert landsmøde og følger løbende med i eventuelle ændringer i myndighedernes anbefalinger.

EKSTRA formøder hvis du har interesse:  

EKSTRA formøde 1:
Netværk for Specialundervisning (NFS) holder formøde fredag den 19. november kl. 13.00 - 15.00.
Se dagsorden for mødet her
Så har du interesse i at drøfte temaer omkring specialundervisning skal du tilmelde dig dette møde via linket her: post@skole-foraeldre.dk
Deltagelse er gratis og vi serverer kaffe/kage til mødet. 

 

Mødematerialer og -bilag
Landsmødeprogram 
Skriftlig indkaldelse til generalforsamling 
Skole og Forældres vedtægter
Skole og Forældres Vision og Strategi 2020 - 2023 (vedtaget på landsmødet 2019)
Skole og Forældres årsberetning 2021 
 
Procedure til drøftelse og vedtagelse
Forretningsorden for landsmødet i Skole og Forældre 
Valgprocedure ved valg til Hovedbestyrelsen
 
Forslag til behandling indsendes jf. nedenstående 
Jf. vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet, være foreningen i hænde senest 4. uger før mødet (20. november)
Indkomne forslag skal være de delegerede i hænde senest 2 uger inden mødet.
Evt. forslag indsendes til post@skole-foraeldre.dk

Indkomne forslag:
Forslag vedrørende medlemskab af skolebestyrelsen
 

Valg af næstformand - vælges for 2 år
Jeg vil gerne stille op - skema til din præsentation, finder du her
Præsentation af opstillede kandidater til næstformandsposten:

Regitze Spenner Ishøy 

Claus Nielsen

Fie Bjørnholt-Schou

 
Valg til hovedbestyrelsen
Kandidater vælges for 2 år og suppleanter vælges for 1 år.
Hvordan arbejder hovedbestyrelsen? - her finder du en kort beskrivelse
Foto af hovedbestyrelsen 2021

Oversigt over hovedbestyrelsen, valggrupper og hvem der er på valg.
Jeg vil gerne stille op - skema til din præsentation, finder du her

 
Præsentation af opstillede kandidater til hovedbestyrelsen:
Valggruppe 1: Nord- og Midtjylland - der skal vælges 2 medlemmer:

Clara Nørrevang

Valggruppe 2: Syddanmark - der skal vælges 2 medlemmer:

Valggruppe 3: Hovedstaden - der skal vælges 2 medlemmer:

Valggruppe 4: Sjælland - der skal vælges 1 medlem:

Valg i fællesgruppen - der skal vælges 3 medlemmer:

Senest opdateret den 8. December 2021 af admin