data

Sådan kan skolebestyrelsen bruge data i arbejdet

Få viden, inspiration og input til at bruge data om skolen

Der ligger en lang række data om skolen på den platform der hedder Datavarehuset, data som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Børne- og Undervisningsministeriet indsamler fra alle landets skoler.

Disse data kan være et vigtig tilgang til arbejdet i skolebestyrelsen, både når man arbejder med tilsyn, og når man skal have en status for at kunne arbejdet fremadrettet fx. med principperne.

STUK har udarbejdet ni små videoer om, hvordan skolebestyrelsen kan bruge disse data i arbejdet. Se links herunder.

Afsæt evt. tid på et skolebestyrelsesmøde, hvor I kan se nogle af videoerne sammen og efterfølgende fx. drøfte følgende spørgsmål:

Hvordan ser disse data ud for vores skole?
Hvilke data ønsker vi at arbejde med?
Hvordan ønsker vi at bruge dem fremadrettet?  
Hvordan lægger vi tilsyn/opfølgning ind i årsplanen?
mv. 

Her finder du videoerne:

Del 1: Introduktion 

Del 2: Intro til Datavarehus 

Del 3: Fokus på trivsel (Datavarehuset) 

Del 4: Skolefamilieværktøjet i Datavarehuset 

Del 5: Adgang til resultater fra Nationale test i Datavarehuset 

Del 6: Case ”Den gode skole” 

Del 7: Case ”Kedsomhed” 

Del 8: Case om sammenhæng mellem nationale test og karakterer ved afgangsprøve 

Del 9: Redskaber til årshjul, struktur og opfølgning 

Se også publikationen Brug af data i skolen fra SFI (som nu er en del af VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd)

Senest opdateret den 19. November 2021 af admin