Rasmus Edelberg, Skole og Forældre

Stigende utilfredshed blandt folkeskoleforældre med deres børns skolegang

Hver femte af folkeskolens forældre er utilfredse med deres børns skolegang, viser ny undersøgelse.

Hver femte forælder i folkeskolen er utilfreds med deres børns skolegang. Det viser en ny undersøgelse, som Skole og Forældre har foretaget blandt 870 forældre til børn i folkeskolen. Utilfredsheden er større, end da Skole og Forældre foretog en lignende undersøgelse i oktober 2019, hvor 14 % af folkeskoleforældrene satte kryds ved utilfreds eller meget utilfreds.
Det er især udskolingsforældrene, der er utilfredse. Her er godt hver fjerde forælder utilfreds med barnets skolegang.

Forældre, der er utilfredse, nævner hyppige lærerskift, mange vikartimer, klassesammenlægninger, manglende undervisningsdifferentiering og for store klasser blandt årsagerne til utilfredsheden.

- Vi kender mange af synderne, når vi taler om kilder til forældres utilfredshed med børnenes skolegang. Dårlig kvalitet som følge af hyppige lærerskift, klassesammenlægninger, store klasser, mange vikartimer og manglende differentiering af undervisningen. Hvis man har en virkelighed eller en plan i kommunen eller på skolen, der indeholder en eller flere af disse tiltag, så ved man hermed, at flere forældre nok bliver utilfredse. Jeg vil opfordre kommuner, skoleledere og skolebestyrelser til at være meget opmærksomme, hvis nogle af disse kilder til forældreutilfredshed optræder på skolen. Vil man gå videre med en plan, der skaber utilfredshed blandt forældrene? Det bliver man nødt til at spørge sig selv om, siger Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg.

Tabel 1: Udvikling i tilfredshed med barn/børns skolegang blandt folkeskolens forældre i Skole og Forældres løbende tilfredshedsundersøgelser

Skole og Forældres undersøgelse viser også, at 47 % af folkeskoleforældrene har overvejet at skifte skole, selvom de ikke skal flytte.

- Skoler og kommuner vælger med deres handlinger, hvor mange forældre, der finder anledning til at finde andre skoler til deres børn. Jeg synes både skoler og kommuner skal have som vigtigste mål at lave en skole, som eleverne er glade for at gå i, så forældrene ikke flytter dem, siger Rasmus Edelberg.

Skole og Forældres formand noterer sig dog, at hovedparten af folkeskolens forældre fortsat er tilfredse med deres børns skolegang.

I undersøgelsen er forældrene blevet spurgt til, hvordan de har oplevet skolens håndtering af corona-epidemien i dette skoleår. Her er 11 % af forældrene utilfredse.

- Forældrenes vurdering af skolens håndtering af corona-epidemien er ikke bekymrende efter min vurdering. Tværtimod er der grund til at rose skolernes indsats. Jeg vil i stedet opfordre forældre til at tage fortsat medansvar, så vi skal gennem så få nedlukninger og begrænsende tiltag som muligt den kommende vinter, siger Skole og Forældres formand.

Rasmus Edelberg mener mange af problemerne i folkeskolen er en konsekvens af dårlig økonomi i skolerne.

- Landspolitikerne er ved at lave en finanslov i øjeblikket. Jeg må derfor appellere til dem om at sørge for en ordentlig finansiering af folkeskolen. Forældrenes fortsatte opbakning til folkeskolen afhænger af kvaliteten i folkeskolen. Det er politikerne, der beslutter de overordnede rammer og ressourcer for folkeskolen. Det ansvar er afgørende - for vores fremtid starter og slutter med børnene, siger Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg.

Skole og Forældres forældretilfredshedsundersøgelse 2021 er foretaget i september 2021 blandt et repræsentativt udsnit af forældre til børn i folkeskolen.

Yderligere kommentarer, Rasmus Edelberg, landsformand, Skole og Forældre, mobil: 23 27 05 38

Senest opdateret den 8. December 2021 af admin